•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1برق گرفتگی سه ماهه سال98
   pdf
   27.56 کیلوبایت
   2برق گرفتگی یکساله 97
   pdf
   27.54 کیلوبایت
   3برق گرفتگی پنج ماهه 97
   pdf
   30.85 کیلوبایت
   4برق گرفتگی چهار ماهه 97
   pdf
   30.8 کیلوبایت
   5برق گرفتگی سه ماهه97
   pdf
   30.8 کیلوبایت
   6برق گرفتگی سال 96
   pdf
   30.88 کیلوبایت