FA | EN | AR
دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 87
جمع بازديدها تاكنون: 317793
هشدار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در فصل سرما
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان از ابتدای سالجاری تا کنون 3 مورد فوت در اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در ادارات پزشکی قانونی استان ثبت شده است که هر سه مورد مرد بوده اند. درمدت مشابه سال گذشته نیز 3 مورد فوت مسمومیت با گاز مونواکسید ثبت شده است.
فوت 91 نفر در سوانح رانندگی شش ماه اول سال
91 نفر در حوادث رانندگی 6 ماه اول سال جان خود را از دست داده اند.
افزایش 8 درصدی معاینات مراجعین مدعی نزاع
در پنج ماه نخست سال تعداد دوهزار و 604 نفر با ادعای نزاع جهت معاینه به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند.
‏‏‏‏1396/08/21 » هشدار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در فصل سرما
‏‏‏‏1396/07/29 » کاهش فوتی های غرق شدگی در شش ماه اول امسال
‏‏‏‏1396/07/24 » فوت 91 نفر در سوانح رانندگی شش ماه اول سال
‏‏‏‏1396/06/18 » افزایش 8 درصدی معاینات مراجعین مدعی نزاع
‏‏‏‏1396/06/13 » دیدار دکتر قدیرزاده با رئیس کل دادگستری و بازدید از پروژه مجموعه پزشکی قانونی
‏‏‏‏1396/05/30 » مراجعه266 مدعي همسرآزاری به پزشكي قانوني استان
‏‏‏‏1396/05/23 » کاهش فوتی تصادفات در چهار ماه نخست سال
‏‏‏‏1396/05/20 » دوره آموزشی " ژنتیک قانونی جهت قضات " برگزار شد
‏‏‏‏1396/05/18 » مراجعه 8 هزار نفر به ادارات پزشکی قانونی استان در چهار ماه
‏‏‏‏1396/05/13 » افزایش مراجعین سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان
‏‏‏‏1396/03/23 » کاهش مصدومین و تلفات حوادث کار در سال 95

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: یاسوج، خيابان شريعتي، كوچه هجرت سه کدپستی: 7145775638
تلفن: 07433229764، دورنگار: 07433223616،
پیام کوتاه: 20001372