FA | EN | AR
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 33
جمع بازديدها تاكنون: 298560
 1282 بازدید

آمار متوفیات و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال 1388 به تفکیک ماه


آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار ناشی از گازگرفتگی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: یاسوج، خيابان شريعتي، كوچه هجرت سه کدپستی: 7145775638
تلفن: 2221632، دورنگار: 2223616،
پیام کوتاه: 20001372