FA | EN | AR
يکشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 60
جمع بازديدها تاكنون: 353394
 3840 بازدید

شرح وظايف:


انجام امور پزشكي و كارشناسي هاي باليني
انجام امور تشخيصي و آزمايشگاهي
پاسخ به استعلام مراكز ونهاد هاي دولتي  نيازمند نظرات  كارشناسي پزشكي قانوني
فعاليت آموزشي از جمله آموزش دانشجويان مامايي، حقوق

معرفی واحدها

1-واحد معاینات
2-واحد تشریح
3-واحد آزمایشگاه
4-واحد کمیسیون

-واحد معاینات:
1-  معاینات عمومی (زنان و مردان)
2-  معاینه بیمار در خارج از مراکز (در منزل و بیمارستان)
3-  از کار افتادگی
4-  تعیین سن
5-  کارشناسی پزشکی قانونی جهت تعیین نقص عضوی و ارش
6- رشد جسمانی و عقلانی
7-  بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضائیه
8-  بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمانها و ادارات
9-  کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام
10- کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه

-واحد تشریح:
این حوزه از محوری ترین بخش های سازمان پزشکی قانونی می باشد. اگرچه فعالیت ها و کارشناسی های تخصصی پزشکی قانونی در سالن تشریح کمتر از پنج درصد کل اقدامات و فعالیت های سازمان پزشکی قانونی را تشکیل می دهد ولی بدلیل اهمیت موضوع از لحاظ مذهبی، فرهنگی و قضایی، معاینه اجساد و تشریح در حوزه پزشکی قانونی یک رکن اساسی است.
کارشناسی های تخصصی این بخش بشرح زیر می باشد:
1- کالبد شکافی قانونی در موارد فوت مشکوک یا قطعاً جنایی
2- تشخیص هویت متوفی
3- تعیین علت فوت
4- تعیین تابلوی مرگ
5- بررسی زمان گذشته از مرگ
6- بررسی تمامی موارد نابهنجاری ظاهری و داخلی و بیماری های احتمالی متوفی
7- ارزیابی صدمات ظاهری و داخلی
8- تهیه و جمع آوری نمونه برای مطالعات آزمایشگاهی، میکروب شناسی، بافت شناسی و سایر آزمایشات لازم
9- تفسیر تخصصی یافته های معاینه و کالبد شکافی
10- تعیین جنس و سن و نژاد از روی بقایای اسکلتی
11- کارشناسی بقایای استخوانی
12- بررسی آسیب شناسی جراحات وارده و مکانیسم ایجاد آنها
13- ارزیابی جراحات دفاعی در جسد
14- تعیین زمان ایراد صدمات
15-ارزیابی مدت زمان زنده بودن متوفی بعد از ایجاد صدمات
16- ارزیابی صدمات ناشی از تصادفات وسائل نقلیه
17- بررسی صدمات ناشی از حوادث کار
18- ارزیابی مرگ بدنبال اقدامات طبی و جراحی
19- کارشناسی صدمات ناشی از سلاح گرم و سرد
20- بررسی ارتباط بین مرگ و ضربه
21-بررسی مرگ های مرتبط با تجاوزات جنسی
22- کارشناسی در خصوص مرگ های بدنبال حاملگی
23-ارزیابی مرگ ها ناشی از نوزاد کشی و مرده زایی
24- ارزیابی کودک آزاری های منجر به فوت
25-بررسی موارد مرگ ناگهانی
26- برسی مرگ های ناشی از مسمومیت

-واحد آزمایشگاه:
این بخش وظیفۀ پیچیدۀ بررسی آزمایشگاهی مایعات و بافت های بدن انسان، لکه ها و مواد بیولوژیک مشکوک را  در سه بخش سم شناسی، سرولوژی و آسیب شناسی بعهده دارد.
سم شناسی قانونی پس از مرگ، تشخیص وجود یا عدم وجود داروها و متابولیتهای آنها، اتانول و سایر ترکیبات فرار، منوکسید کربن و سایر گازها، فلزات و سایر ترکیبات شیمیایی در مایعات و بافتهای بدن انسان و ارزیابی نقش آنها بعنوان عامل تعیین کننده و یا کمک کننده در علت و چگونگی وقوع مرگ را بعهده دارد.
سم شناسی قانونی در زمان حیات تشخیص وجود و یا عدم وجود اتانول و سایر مواد شیمیایی در خون، هوای بازدم و یا سایر نمونه های قابل دسترسی و ارزیابی نقش آنها در تغییرات عملکردی و رفتاری افراد را بعهده دارد. آزمایشگاه سرولوژی جهت تعیین گروه خونی افراد زنده و اجساد، تجسس خون و تعیین نوع بنیان خون در لکه های ارسالی، گروه ABH (اسپرم، مو، ته سیگار و بزاق)، تجسس اسپرم و مایع منی در ترشحات ارسالی و البسه و اشیاء، اسپرموگرام و بررسی حاملگی و عفونتها (VDRL، ایدز، هپاتیت) بکار می روند.
در حال حاضر در آزمایشگاه این اداره کل آزمایشات زیر انجام می شود:
تشخیص الکل در هوای تنفسی
تشخیص مسمومیت با گازمنواکسید کربی
انجام آزمایش الکل به روش گاز کروماتوگرافی
تجسس بارداری
بررسی مواد مخدر در ادرار
تشخیص خون در ادرار

-واحد کمیسیون:
1-کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان)
2-کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان)

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: یاسوج، خيابان شريعتي، كوچه هجرت سه کدپستی: 7145775638
تلفن: 07433229764، دورنگار: 07433223616،
پیام کوتاه: 20001372