• مدیران ستادی و مراکز

   استان کهکیلویه و بویراحمد

   نام و نام خانوادگی

   سمت

   کد استان

   تلفن ثابت

   نمابر

   دکتر کامروز امینی

   مدیر کل

   074

   33221632

   33223616

   دکتر منصور موسویان

   رییس اداره کمیسیون پزشکی

   074

   33229651

   33229651

   خدیجه صناعی مقدم

   رئیس امور اداری و کارشناس بودجه

   074

   33233967

   33233967

   عبدالعظیم شفیعی

   ذیحساب

   074

   33221623

   33221623

   صادق صدیقی نژاد

   مسئول روابط عمومی و آمار

   074

   33235412

   33235412

   سیده پری رو عابدینی

   مسئول آموزش و پژوهش

   074

   33235412

   33235412

   حامد نیکبخت

   مسئول آزمایشگاه

   074

   33347583

   33347583

   وحید تجاره

   مسئول انفورماتیک

   075

   33229651

   33229651

   تلفن گویا

   تلفنخانه

   074

   33229764

   -

   آدرس: یاسوج – خیابان شریعتی – کوچه هجرت 3 اداره کل پزشکی قانونی استان

   کدپستی: 7591781157

   شهرستان ها

   شهرستان بویر احمد (یاسوج)

   دکتر مرضیه نجفی

   سرپرست اداره پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد

   074

   33347581

   33347581

   آدرس: یاسوج – بلوار قرنی – خیابان امام رضا (ع) - اداره پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد

   کدپستی: 7591387751

   شهرستان گچساران

   دکتر طاهره حسینی

   سرپرست اداره پزشکی قانونی شهرستان گچساران

   074

   32332313

   32330182

   آدرس: گچساران مجتمع ادارات جنب ثبت احوال

   کدپستی: 7581864358

   شهرستان بهمئی

   دکتر مجتبی عبادتی

   سرپرست اداره پزشکی قانونی شهرستان بهمئی

   074

   ۳۲۸۲۵۷۶۴

   ۳۲۸۲۵۷۶۴

   آدرس: شهرستان بهمئی . لیکک. خیابان امام خمینی ره . دادگستری اداره شهرستان بهمئی. طبقه همکف

   کدپستی: ۷۵۷۵۱۴۳۹۸۵

   شهرستان کهکیلویه (دهدشت)

   دکتر مرتضی عسکری

   سرپرست اداره پزشکی قانونی شهرستان کهگیلویه

   074

   32266981

   32266981

   آدرس: دهدشت – کمربندی دوم – جنب اداره مالیات – ساختمان دادگستری قدیم – طبقه دوم

   کدپستی: 7581753633

   شهرستان دنا ( سی سخت)

   دکتر علیرضا نوبخت

   اداره پزشکی قانونی شهرستان دنا

   074

   33443089

   33443089

   آدرس: شهرستان دنا- شهر سی سخت – ساختمان دادگستری دنا – طبقه همکف

   کدپستی:

   7599155764