• معرفی اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد

   در سال 1370 اولین مرکز پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد فعالیت خود را از یک اتاق مستقر در ساختمان دادگستری استان و توسط دکتر اکبرزاده آغاز کرد.

   مدیرکل: دکتر کامروز امینی

   بعد از تصویب قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1372، پزشکی قانونی استان به دلیل فقدان ساختمان تا پایان سال 1373 در محل دادگستری مستقر بود تا اینکه در سال 1374 در یک ساختمان استیجاری استقرار یافت. این روند تا سال 1377 ادامه یافت تا اینکه در این سال، با خرید یک باب ساختمان در خیابان شریعتی یاسوج مستقر شد.

   هم اکنون اداره کل استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان یاسوج، خیابان شریعتی، خیابات هجرت3 قرار دارد، شماره تماس آن نیز 07433229764 است.

   اسامی مدیران کل استان از زمان تشکیل پزشکی قانونی تا امروز:
   1- دکتر اویس عدل گلچین، دوره مدیریت از سال 1374 تا 1380
   2- دکتر محمدرضا فهمیده، دوره مدیریت از سال 1380 تا 1382
   3- دکتر مهدی فروزش، دوره مدیریت از سال 1382 تا 1385
   4- دکتر حمید صدیقی آخا، دوره مدیریت از سال 1385 تا 1386
   5- دکتر علیرضا نوروزپور، دوره مدیریت از سال 1386 تا 1389
   6- دکتر سعید غلامزاده، دوره مدیریت از سال 1389 تا 1391
   7- دکتر کامروز امینی، دوره مدیریت از سال 1391 تا کنون

   تعداد ادارات:
   اداره پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد
   اداره پزشکی قانونی شهرستان کهگیلویه
   اداره پزشکی قانونی شهرستان گچساران

   اداره پزشکی قانونی شهرستان دنا

   اداره اداره پزشکی قانونی شهرستان بهمئی


   سخن مدیرکل:
   سازمان پزشکی قانونی کشور از جمله سازمان های تابعه قوه قضائیه با ارائه نظرات کارشناسی، نقش مهمی در اثبات جرم و اجرای عدالت دارد. این اقدام در حوزه های مختلف معاینات سرپایی، اجساد، کمیسیون و آزمایشگاه تحقق می یابد. مضافاً اینکه بر اساس بند س ماده 211 برنامه پنجم پنجساله جمهوری اسلامی با انجام انواع مطالعات و تحقیقات در زمینه مصدومیت‌ها و فوت های غیر طبیعی اعم از جنایی و غیرجنایی و ارائه آن به سازمان‌های ذیربط، نقش مؤثر و بی بدیلی در زمینه شناخت عومل مؤثر در روز این حوادث و اقدام در جهت کاهش آسیب های اجتماعی ایفا می کند.