• اداره کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
   اداره کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر کامروز امینی
   مدیر کل
   یاسوج، خیابان شریعتی، کوچه هجرت 3
   تلفن : 33221632
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *