• مراجعه بیش از 2 هزار و431 نفر با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان

   مراجعه بیش از 2 هزار و431 نفر با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان ، در پنج ماهه امسال 9 هزار و 701 نفر جهت انجام معاینات سرپایی اعم از عمومی و ...

   کاهش 5.5 درصدی مراجعین مصدومین حوادث کار در استان

   کاهش 5.5 درصدی مراجعین مصدومین حوادث کار در استان

   در پنج ماهه سالجاری 154 نفر به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

   کاهش 30 درصدی مراجعین سقط درمانی

   کاهش 30 درصدی مراجعین سقط درمانی

   درپنج ماه سالجاری تعداد 29 مورد گواهی صدور مجوز سقط درمانی در اداره کل پزشکی قانونی استان صادر شده است.

  • فرم ها و فرآیندها