• تشکیل 155 پرونده سقط درمانی در سال 97

   تشکیل 155 پرونده سقط درمانی در سال 97

   در سال گذشته تعداد 155 مورد پرونده با موضوع سقط درمانی در ادارات پزشکی قانونی استان پذیرش شده است که از این تعداد 108 مورد با ...

   شش فوت ناشی از غرق شدگی از ابتدای سال98 تا کنون

   شش فوت ناشی از غرق شدگی از ابتدای سال98 تا کنون

   دکتر امینی مدیر کل پزشکی قانونی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: از ابتدای سال تا کنون 6 مورد فوت ناشی از غرق شدگی در ...

   افزایش مراجه کنندگان با ادعای نزاع در سال 97

   افزایش مراجه کنندگان با ادعای نزاع در سال 97

   7 هزار و 237 نفر با ادعای نزاع اعم از 5 هزار و 253 نفر مرد و یکهزار و 984 نفر زن به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند. ...

  • فرم ها و فرآیندها