FA | EN | AR
يکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 27
جمع بازديدها تاكنون: 320907
63 گواهی سقط طبی در هشت ماه امسال صادر شده است
در هشت ماه عداد 99 مورد پرونده با موضوع سقط درماني در اداره كل پزشكي قانوني استان پذيرش شده است كه از اين تعداد 63 مورد با بررسي مدارك و مستندات مورد نياز، منجر به صدور مجوز سقط طبي گرديد، تعداد 30 مورد عدم صدور مجوز و تعداد 6 مورد نيز بعد از تشكيل پرونده به جهت عدم پيگيري مراجعين بايگاني شده است.
گزارش تصویری/ مشارکت پزشکی قانونی استان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
گزارش تصویری
کاهش 5 درصدی پرونده های واحد کمیسیون در هشت ماه
در 8 ماهه سالجاری تعداد 192 پرونده در واحد کمیسیون تشکیل شده است.
‏‏‏‏1396/09/25 » 63 گواهی سقط طبی در هشت ماه امسال صادر شده است
‏‏‏‏1396/09/18 » کاهش 5 درصدی پرونده های واحد کمیسیون در هشت ماه
‏‏‏‏1396/09/11 » گزارش تصویری/ مشارکت پزشکی قانونی استان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
‏‏‏‏1396/09/01 » افزایش معاینات بالینی مصدومین ناشی از حوادث کار
‏‏‏‏1396/08/21 » هشدار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در فصل سرما
‏‏‏‏1396/07/29 » کاهش فوتی های غرق شدگی در شش ماه اول امسال
‏‏‏‏1396/07/24 » فوت 91 نفر در سوانح رانندگی شش ماه اول سال
‏‏‏‏1396/06/18 » افزایش 8 درصدی معاینات مراجعین مدعی نزاع
‏‏‏‏1396/06/13 » دیدار دکتر قدیرزاده با رئیس کل دادگستری و بازدید از پروژه مجموعه پزشکی قانونی
‏‏‏‏1396/05/30 » مراجعه266 مدعي همسرآزاری به پزشكي قانوني استان
‏‏‏‏1396/05/23 » کاهش فوتی تصادفات در چهار ماه نخست سال

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: یاسوج، خيابان شريعتي، كوچه هجرت سه کدپستی: 7145775638
تلفن: 07433229764، دورنگار: 07433223616،
پیام کوتاه: 20001372